Utgångspunkten för varje form är en centrerad cirkel "A" på en x-höjd uppdelad i tre.
Därefter bygger jag versioner av former enbart med denna cirkel i grunden.
Cirkeln placeras på de tre olika x-ytorna där jag adderar semi-cirklar, extraherar semi-cirklar
och sedan sammankopplar linjer som slutför formerna.

systematik.png