Born 1981
Currently working in Stockholm

BETWEEN 2010-2015 DAVID Engzell EXPLORED several expressions working with mediums like charcoal and oils. His early work speak OF Abstract Expressionism and MONOCHROME line work.

Over the PAST three years, David Engzell has created works using a conceptual language.
A thought-pattern based on 26 systematic SHAPES.
Each SHAPE becomes a letter, and in A Correct composition, David is forming words and sentences found in thoughts and Emotions, where parts of his personality and inner world are of great importance.


Född 1981
Verksam i Stockholm

Under 2010-2015 utforskade David Engzell ett antal olika uttryck i kol och olja.
Hans tidigare verk talar abstrakt expressionism och monokroma linjekompositioner.

De senaste tre åren har David Engzell arbetat med hjälp av ett konceptuellt språk.
Ett tankemönster baserat på 26 systematiska former. Varje form blir en bokstav, och i
rätt sammansättning bildar David ord och meningar grundade i tankar och känslor, där
delar av hans personlighet och inre värld är av stor betydelse.